New Videos

Nắm Tro Tàn - Thích Thiện Thuận 1:34:08

Nắm Tro Tàn - Thích Thiện Thuận

Tây Lai Tự Lễ Vu Lan ngày 19/7/2015. 1:12:52
Niệm Phật Thâm Nghĩa - Thích Minh Thành 39:57
Nghệ Thuật Buông Xả - Thích Viên Trí 1:23:52
Lỗi Tại Ai - Thầy Thích Phước Tiến 2:04:31
tri on va bao on chua di da phan 2 new york 2:22:26
VÔ THƯỜNG - HT. THÍCH TRÍ QUẢNG 57:09

VÔ THƯỜNG - HT. THÍCH TRÍ QUẢNG

Buông bỏ trần tục - Thích Minh Thành 56:55
Kịch lịch sử - Hai Bà Trưng 1:15:07

Kịch lịch sử - Hai Bà Trưng

KÝ SỰ HỘ NIỆM - Tịnh Thất Quan Thế Âm 1:57:29